Siku ya Kimataifa ya Kupambana na Ufisadi

Siku ya Kimataifa ya Kupambana na Ufisadi

Imetafsiriwa na/ Ahmed abdelfatah
Imehaririwa na/ Fatma El-Sayed

Imeandikwa na/ Dkt. Khairat Dargham

 Baraza Kuu lilipitisha Mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya ufisadi tarehe 31 Oktoba, 2000, ambapo Katibu Mkuu wa Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Madawa ya Kulevya na Uhalifu akichukua majukumu ya sekretarieti ya Mkutano wa Kimataifa wa Mkataba wa Nchi Wanachama.Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ilichagua Desemba 9, 2009, kuifanya siku hii kuwa siku ya kimataifa.  Kwa vile rushwa ni jambo gumu la kijamii, kisiasa na kiuchumi ambalo linaathiri nchi zote, rushwa inarudisha nyuma maendeleo ya uchumi, inasaidia katika kuyumba kwa serikali, inapotosha utawala wa sheria, ina athari mbaya kwa nyanja za jamii, inafanya kazi kuvuruga maendeleo ya kijamii na kitaasisi, na inatishia ustawi na utulivu wa watu katika sehemu zote za dunia.  Kuzuia rushwa, kukuza uwazi na kuimarisha taasisi ni muhimu

 Misri imekuwa na mchango mkubwa hivi karibuni wakati wa uongozi wa kiongozi Abdel Fattah El-Sisi katika kupinga ufisadi, huku akivirejeshea kwa nguvu vyombo vya dola mamlaka ya kupambana na rushwa.Katika ngazi ya utawala katika jimbo hilo, wakala wote wa utawala na utumishi wana mamlaka ya kupambana na rushwa. imeanza kufanya kazi kwa uwazi kabisa na chini ya mwavuli wa usimamizi, na katika kila kiwanja cha huduma kuna mabango na nambari Kuwasilisha ripoti kuhusu malalamiko yoyote au kufichuliwa kwa ulaghai wowote kutoka kwa mtu yeyote anayehusika au mtoa huduma. Pia kuna ofisi za kuhudumia raia katika kila jimbo, na lazima tuanze na sisi wenyewe.Kwa bahati mbaya, kuna tamaduni miongoni mwetu ambazo tumezizoea, na ni tamaduni potofu zinazofanya mambo haya yote yaruhusiwe na kuwa sawa na haki inayopatikana.Serikali inafanya kazi ya kuongeza ufahamu wa jambo hili. , kuwataka wananchi kufuata njia sahihi, kuwakatisha tamaa watu kufanya hivyo, na kutoa taarifa mara moja wanapokabiliwa na uhujumu wowote wa kifedha.

 Serikali pia inatafuta, katika vyombo vyote vya utawala vilivyokabidhiwa upande wa utawala na usimamizi, kama tulivyoshuhudia hivi karibuni, jukumu muhimu la Mamlaka ya Usimamizi wa Utawala kupambana na kufuatilia kesi za rushwa na kuwafungulia mashtaka wahalifu hawa ambao wanafikiri kwamba kufurahia kinga dhidi ya nyadhifa zao, lakini katika zama hizi hakuna aliye juu ya sheria, kwani kila mtu huwajibishwa anapofanya makosa, kwani Tume hutangaza makosa au kesi zote za rushwa, na mbunge, pamoja na aliyetoa maamuzi. , inataka kuwe na adhabu ya kuwazuia wale wanaojaribu kuwa juu ya sheria, ili iwe mfano kwa kila mtu anayejijaribu kufanya ufisadi dhidi ya serikali.

 Pia ilianzisha Chuo cha Taifa cha Kupambana na Rushwa mwishoni mwa 2017 ambacho kinashirikiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala na jukumu lake ni kuendesha kozi za mafunzo kwa wanachama wa sekta nchini kwa kuzingatia mipango na programu za kila mwaka, makongamano, semina na majopo ya majadiliano. katika nyanja ya kueneza maadili, uadilifu, uwazi na ufahamu wa hatari za rushwa na njia za kukabiliana nayo.Pia inatangaza kozi za uelimishaji katika Mikoa ya Misri kuhusu serikali na mapambano dhidi ya rushwa; ili kuwaelimisha wananchi kuhusu rushwa ni nini na njia zake. kupambana nayo.  Uangalizi wa Utawala pia ulichukua jukumu la kuandaa Mkutano wa Kimataifa wa Kikao cha Tisa cha Nchi Wanachama wa Umoja wa Mataifa; ili kukabiliana na rushwa, na kuifanya Misri kuwa miongoni mwa nchi za kwanza katika nyanja zote za ufufuo na maendeleo yake na kuendana na kasi ya kimataifa. maendeleo.

 Mwenyezi Mungu ailinde Misri

 Idumu Misri


Mratibu wa lugha ya kiswahili/ Tasneem Hamdy