Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala... Serikali Yaahidi Kupambana na Ufisadi

Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala... Serikali Yaahidi Kupambana na Ufisadi

Imetafsiriwa na/ Mariem El-Hosseny
Imeharirwa na/ Mervat Sakr 

Katika jengo kubwa katika eneo la mji wa Nasr huko Kairo, kuta zake zimelopambwa kwa bendera ya Misri, makao makuu ya Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala yapo, na matawi yake yanaenea katika majimbo yote ya Misri, na historia yake inaenea kwa zaidi ya nusu karne, wakati Rais wa zamani Gamal Abdel Nasser alifikiria juu ya kuanzisha chombo cha kulinda sekta ya Umma kutokana na rushwa, kwa hivyo alitoa uamuzi mnamo 1964, kuanzisha Udhibiti wa utawala kama chombo huru cha Usimamizi kinachohusiana na Waziri Mkuu.

Tume hiyo awali iliundwa na maafisa ishirini chini ya jina la "Mamlaka ya Kudhibiti Utawala wa Serikali", na Meja Jenerali Kamal al-Ghar, afisa wa Ujasusi, aliteuliwa kuwa mkuu wa kwanza wa chombo hicho. Lengo la kwanza la Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala lilikuwa ni kupambana na rushwa na kuchunguza sababu za Upungufu unaozuia maendeleo ya kazi, na wigo wa kazi na muundo wa Utawala wa Mamlaka ulipanuka baada ya hapo na sheria mbili zilizotolewa mwaka 1964 na 1968.

Uwezo wa Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala

Kwa mujibu wa sheria ya Uanzishwaji wake Na. 54 ya mwaka 1964 na kufanyiwa marekebisho na Sheria Na. 207 ya mwaka 2017

Utafiti na kuchunguza sababu za Upungufu katika kazi na Uzalishaji na kupendekeza njia za kuziepuka.

Kugundua kasoro za mifumo ya Utawala, kiufundi na kifedha inayozuia Utendaji wa kawaida wa mashirika ya Umma na kupendekeza njia za kuepuka.

Kufuatilia Utekelezaji wa sheria na kuhakikisha kuwa maamuzi, kanuni na kanuni zilizopo zinatosha kufikia malengo yao.

Kugundua ukiukwaji wa kiutawala, kifedha na kiufundi uliofanywa na wafanyikazi wakati au kwa sababu ya Utendaji wa majukumu yao ya kazi.

Kuchunguza na kudhibiti makosa ya jinai yaliyofanywa na wasio waajiriwa na lengo la kuhatarisha Usalama wa Utendaji wa kazi au majukumu ya Utumishi wa Umma.

Kuchunguza malalamiko yaliyowasilishwa na wananchi kuhusu kukiuka sheria au Uzembe katika kutekeleza majukumu ya kazi na mapendekezo yao kwa kile wanachokiona inafaa au kugusa ili kuboresha huduma, utaratibu wa mtiririko wa kazi na kasi ya kukamilika.

Utafiti na ujifunze malalamiko au Uchunguzi uliochapishwa na vyombo vya habari vinavyoshughulikia masuala ya Uzembe, kutokuwa na wasiwasi, Usimamizi mbaya, au Unyonyaji, pamoja na kufichuliwa kwa vyombo mbalimbali vya habari katika vipengele hivi.

Kumpa Waziri Mkuu, Mawaziri na Magavana taarifa yoyote, taarifa au tafiti wanazoomba.

Majukumu yaliyotungwa na Sheria Na. 207 ya mwaka 2017

Kuchunguza na kukamata uhalifu unaolenga kupata au kujaribu kupata faida yoyote au faida kwa kutumia Uwezo wa afisa wa Umma mwenye deni, mmoja wa wakazi wa ofisi ya Umma katika mashirika ya kiraia, au jina la moja ya mashirika ya kiraia yaliyotajwa katika kifungu cha 4 cha sheria hii.

Uhalifu unaohusiana na Udhibiti wa shughuli za fedha za kigeni zilizoainishwa katika Sheria ya Benki Kuu, Mfumo wa Benki na Fedha zilizotangazwa na Sheria Na. 194 ya 2020 kwa mujibu wa masharti yake.

Makosa ya jinai yaliyotajwa katika Sheria Na. 5 ya mwaka 2010 kuhusu Udhibiti wa Upandikizaji wa viungo vya binadamu.

Makosa ya jinai yaliyoainishwa katika Sheria Na. 64 ya mwaka 2010 kuhusu kupambana na biashara haramu ya binadamu.

Kuendeleza na kufuatilia Utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kupambana na rushwa kwa kushirikiana na vyombo na mashirika mengine yanayohusika katika Serikali. 

Kushirikiana, kuratibu na kubadilishana uzoefu, nyaraka na taarifa na vyombo vya Udhibiti na vyombo vya dola na mamlaka nyingine zenye Uwezo wa kupambana na rushwa nje ya nchi.

Kueneza maadili ya Uadilifu na uwazi na kufanya kazi katika Ufahamu wa jamii kuhusu hatari za rushwa na njia za Ushirikiano ili kuzuia na kupambana nayo, na Mamlaka inashirikiana na mamlaka zote zinazohusika na mashirika ya kiraia. 

Kufuatilia matokeo ya viashiria vya kimataifa, kikanda na ndani katika nyanja ya kuzuia na kupambana na rushwa, kuandaa mapendekezo muhimu ili kuepuka matokeo yoyote hasi yanayotokana na viashiria hivi, kufuatilia Utekelezaji wake mara kwa mara, na kutathmini Utendaji wa wale waliohusika na Utekelezaji wao.

Kusaidia vifaa vya serikali, mashirika ya Umma na sekta ya biashara ya Umma katika kuchunguza wakazi wa nafasi za juu za Usimamizi na wagombea wa mapambo na medali.

Kuchunguza kesi za mapato haramu katika Utekelezaji wa Sheria ya mapato haramu  na kulingana na kile kinachoamuliwa na vyombo vya Ukaguzi na Uchunguzi katika Usimamizi wa mapato haramu.

Kuchunguza shughuli za kifedha zinazoshukiwa kuhusisha utakatishaji fedha kwa uratibu na kubadilishana taarifa na Kitengo cha Kupambana na Utakatishaji Fedha cha Benki Kuu.

Uwezo wa Mamlaka

1. Vifaa vya serikali vya serikali na matawi yake.

2. Mashirika ya Umma na wasaidizi wao.

3. Sekta ya biashara ya Umma na matawi yake.

4. Vyama vya Umma na binafsi na mashirika ya sekta binafsi yanayofanya biashara za Umma.

5. Miili yote serikali inayochangia kwa njia yoyote.

Makosa ambayo Mamlaka ina Uwezo wa kuyadhibiti

Uhalifu uliokamatwa na Tume umegawanyika katika sehemu kuu mbili:

Sehemu ya kwanza:

Uhalifu ambao ni mamlaka ya asili ya Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala na ni pamoja na yafuatayo:

 1- Uhalifu wa uvamizi dhidi ya fedha za Umma:
Ubadhirifu.

Udhaifu na uwezeshaji wa matumizi ya fedha za Umma.

Faida.

Uharibifu wa fedha za Umma, iwe kwa makusudi au kwa uzembe.

Udanganyifu katika mikataba ya Usambazaji.

2- Uhalifu wa usafirishaji haramu katika ofisi ya umma:

Rushwa.

Ushawishi wa kupenyeza.

3. Uhalifu wa kughushi katika nyaraka rasmi.

4. Uhalifu wa faida haramu.

5. Kuchunguza hadhi ya mtumishi wa Umma au mwenye nafasi za Uongozi ili kupata au kujaribu kupata faida au faida yoyote.

6. Uhalifu unaohusiana na udhibiti wa shughuli za Ubadilishaji wa fedha za kigeni.

7. Uhalifu ulioelezwa katika Sheria Na. 5 ya mwaka 2010 kuhusu Udhibiti wa Upandikizaji wa viungo vya binadamu.

8. Uhalifu ulioainishwa katika Sheria Na. 64 ya mwaka 2010 kuhusu kupambana na biashara haramu ya binadamu. 

 Sehemu ya Pili:

Makosa yanayokamatwa kwa kushirikiana na baadhi ya mamlaka, ambayo kwa Upande wake, kwa mujibu wa Uwezo wao, hufanya kazi ya kukamata, ambayo ni kama ifuatavyo:

1. Ukwepaji wa kodi.

2. Ukwepaji wa Forodha.

3. Uhalifu wa Utakatishaji fedha.

4. Udanganyifu wa kibiashara.

5. Uhalifu unaohusiana na afya ya Umma.

Kutokana na Umakini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala kuunda mazingira ya kuvutia kwa Uwekezaji na katika Utekelezaji wa maagizo ya Rais wa Jamhuri, Utawala Mkuu wa Msaada wa Uwekezaji ulianzishwa kujadili vikwazo vyote vinavyowakabili wawekezaji na kupendekeza suluhisho na kuwapa Ujasiri wa kufanya kazi na kuwekeza bila hofu, kwa sababu Uharibifu unaosababishwa na hazina ya Umma ya serikali kama matokeo ya kuinyima fursa za Uwekezaji sio chini ya Uharibifu unaosababishwa na rushwa kwa maana yake pana. Majukumu ya Idara yamefupishwa katika:

Kuchunguza mapungufu na kasoro katika vifaa vya Utawala vinavyozuia Uwekezaji kwa Ujumla na kuwasilisha mapendekezo ambayo yataboresha mazingira ya Uwekezaji na hali ya hewa.

Ilichunguza malalamiko yote yaliyopokelewa na wawekezaji na kufanya kazi kutatua kwa kasi na Usahihi muhimu, na kupokea malalamiko kupitia barua pepe ya Utawala wa Kati kwa Msaada wa Uwekezaji.

Ushirikiano mzuri na wawekezaji makini ili kuharakisha Utekelezaji wa miradi yao mpya au kupanua kile kilichopo na kuondokana na vikwazo na matatizo yote yanayowakabili.

Kufuatilia sheria na maamuzi yote yaliyotolewa na mashirika ya serikali na kujadili athari zao kwa Uwekezaji, pamoja na kufuatilia viashiria vyote vya kimataifa kuhusu shughuli za Uchumi wa Misri.

Kufanya mikutano endelevu na wawekezaji katika nyanja zote kujadili na kujadili mawazo na mapendekezo yao ya kuendeleza miradi yao kulingana na malengo ya serikali.

Kazi ya kuongeza mapato ya serikali, iwe kwa kuongeza kiasi cha Uwekezaji wa moja kwa moja au kwa kuongeza kiasi cha mauzo ya nje ya Misri.

Uratibu na halmashauri zote za kuuza nje, kuwasaidia na kujadili mapendekezo yao ya kuondokana na vikwazo vinavyosaidia makampuni kuongeza mauzo yao ili kufikia maendeleo endelevu, hasa katika fedha za kigeni.

Sheria maarufu zaidi zilizotolewa kusaidia Uwekezaji:

Sheria ya Uwekezaji Na. 72 ya mwaka 2017 na Kanuni zake za Utendaji.

Sheria Na. 15 ya mwaka 2017 kuhusu kuwezesha taratibu za Utoaji wa leseni za viwanda.

 Sheria Na. 11 ya mwaka 2018 inayosimamia marekebisho na kinga dhidi ya kufilisika.

 Kupitisha Sheria ya Makampuni Na. 159 ya mwaka 1981 kuruhusu Uanzishwaji wa kampuni za mtu mmoja.

 Sheria ya Taratibu za Kodi ya Muungano Na. 206 ya mwaka 2020.

Chuo cha Taifa cha Kupambana na Rushwa

Kwa sababu mafunzo yamekuwa yakifanyika tangu kuanzishwa kwa Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala kwa Sheria Na. 54 ya 1964 na kutekeleza majukumu yake ya kupambana na kuzuia rushwa kipengele muhimu na sehemu muhimu ya mafanikio ya mamlaka, kizazi baada ya kizazi, na katika 2017, Sheria Na. 207 ilitolewa kurekebisha Sheria Na. 54 ya 1964, ambapo "Chuo cha Kitaifa cha Kupambana na Rushwa" kilianzishwa kama chombo huru kinachohusiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala ili kuimarisha nia ya mamlaka kuhusu maendeleo ya rasilimali watu kwa kugawa chombo cha Utawala ambacho hufanya mafunzo na shughuli za maendeleo kwa Ujumla Nyanja za kupambana na rushwa na kueneza maadili ya Uadilifu na Uwazi hasa na matawi mengine ya sayansi yanayohusiana na kupambana na rushwa.

Maelezo ya jumla ya kazi muhimu na masuala ambayo Mamlaka ilifanya kazi:

Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala iligongana na utawala, wakati wa enzi za Rais Anwar Sadat, wakati ilifungua Uchunguzi wa kina, katika kesi inayojulikana kama "Ismat Sadat na Rashad Othman", mpwa wa Rais, ambayo ilimkasirisha Sadat wakati huo, kwa hivyo aliamua kuhamisha mkuu wa Tume, Kamal Al-Ghar, mnamo 1978, kwa mabaraza maalumu ya kitaifa, na Mamlaka ilivunjwa miaka miwili baada ya Uamuzi huu, na shughuli zake zilihifadhiwa mnamo 1980. Faili za kesi za Mamlaka zilisambazwa kwa Jeshi la Polisi na Uchunguzi wa Usalama wa Taifa, na karatasi nyingi za rushwa na Ushahidi zilikatwa, na wafanyikazi wa Mamlaka na wanaume waliondolewa katika kazi zingine kadhaa, zilizoacha Utupu mkubwa katika Uwanja wa Usimamizi.

Rais wa zamani Hosni Mubarak alipoingia madarakani, alitoa uamuzi mwaka 1982 wa kurekebisha mamlaka, na kuhamisha makao makuu ya mamlaka huko Giza huko Dokki, kwa ujenzi wa sasa wa mamlaka katika eneo la gofu huko mji Nasr, na kumteua Meja Jenerali Mohamed Abdullah, kuwa rais wa mamlaka, akifuatiwa na Meja Jenerali Ahmed Abdel Rahman, wakati huo Meja Jenerali Hitler Tantawi mwaka 1996, na kufanikiwa katika nafasi hiyo na mkurugenzi wa zamani wa ujasusi wa kijeshi, Meja Jenerali Mohamed Farid Al-Tohamy, na kesi ya kwanza kufunguliwa na mamlaka wakati huo, ni kesi ya Esmat Sadat na wanawe, na mahusiano yake na Rashad Othman, iliyorithiwa na aliyekuwa mkurugenzi wa ujasusi wa kijeshi, Meja Jenerali Mohamed Farid Al-Tohamy, na kesi ya kwanza kufunguliwa na mamlaka wakati huo, ni kesi ya Esmat Sadat na wanawe, na mahusiano yake na Rashad Othman, ambayo ni kesi ya Esmat Sadat na wanawe, na mahusiano yake na Rashad Othman, Iliyoishia kwa kufungwa kwake na kunyang'anywa mali yake.

Katika miaka ya themanini, Mamlaka hiyo ililipua kesi nyingi za Ufisadi, zilizotikisa maoni ya umma, maarufu zaidi ni kesi ya Lucy Artin, iliyosababisha kupinduliwa kwa wanasiasa kadhaa na viongozi waandamizi, kesi ya wasaidizi wa mkopo, kesi ya Abdel Wahab Al-Habbak, Waziri wa Viwanda, na kesi ya mfanyabiashara Tawfiq Abdel Hai, ambaye anatuhumiwa kuingiza kuku aliyeoza.

Lakini katika nusu ya pili ya enzi ya Mubarak, faharasa ya Ufisadi iliongezeka, na vikwazo viliwekwa mbele ya Mamlaka ya kudhoofisha kazi yake, iliyosababisha kuongezeka kwa rushwa ya kifedha na kiutawala, kwa sababu ya ndoa ya pesa na madaraka, iliyosababisha kuongezeka kwa hasira kati ya maoni ya Umma, kwa kiwango cha mlipuko katika mapinduzi ya Januari 25, 2011.

Wakati Al-Akhawan ilipoingia madarakani, walijaribu kutumia mamlaka kupambana na wapinzani wao, na kuingia katika mgogoro na mkuu wa Tume, Meja Jenerali Mohamed Farid Al-Tohamy, baada ya kumshutumu kwa kuficha Ushahidi wa tuhuma za Mubarak katika kesi ya Ikulu za Rais, iliyosababisha kufukuzwa kwake kuteuliwa Meja Jenerali Mohamed Omar Haiba kuwa mkuu wa Tume, na licha ya hayo, Mamlaka iliweza kufichua ukweli wa rushwa baada ya mapinduzi ya Januari 25 hadi 2014, na kurudi jimboni karibu bilioni 11 ya Misri, iliyofunua wajumbe wa Mamlaka hiyo kuwa tishio, nini Wape Ulinzi kwa mujibu wa sheria.

Wakati wa Uandaaji wa marekebisho ya katiba ya mwaka 2014, vifungu vya katiba vilihakikisha Uhuru wa tume hiyo, kwa mara ya kwanza katika historia yake, na kuondoka kwake kutoka kwa kutawazwa kwa waziri mkuu tangu kuanzishwa kwake, licha ya Ukweli kwamba ina jukumu la kufuatilia tawi la Utendaji na mashirika ya serikali.

Rais El-Sisi alipoingia madarakani, aliipa mamlaka nguvu kubwa ya kuondoa rushwa, inayosimama katika njia ya mpango wa maendeleo ya kiuchumi, na Waziri Mohamed Erfan Gamal El-Din aliteuliwa kutoka 2015 hadi 2018, akifuatiwa na Waziri Sherif El-Din Hussein kutoka 2018 hadi 2020, kisha Waziri Hassan Abdel Shafi Ahmed kutoka 2020 hadi 2022, na Urais wa Mamlaka sasa ni Waziri Amr Adel.

Jukumu la Mamlaka hiyo lilidhihirika wazi wakati maafisa wa Utawala walipomkamata Salah Hilal, Waziri wa Kilimo katika serikali ya Ibrahim Mahlab katika Uwanja wa Tahrir, baada ya kuondoka katika wadhifa wa waziri mkuu na kuwasilisha barua yake ya kujiuzulu, kwa tuhuma za Ufisadi mkubwa na kutwaliwa kwa ardhi ya serikali.

Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala ilipanua mamlaka yake, katika jaribio la kudhibiti bei na kudhibiti masoko, na iliweza, kupitia matawi yake katika magavana, kukabiliana na pigo kali kwa ukiritimba wa mafia wa bidhaa za msingi na za kimkakati, Mamlaka ilielekeza shughuli zake katika kipindi hiki, kwa kufunua kesi ya usafirishaji wa mafia katika viungo vya binadamu, ikihusisha madaktari, wafanyikazi wa Uuguzi, na maprofesa wakuu katika hospitali kadhaa za Umma na vyuo vikuu.

Vyanzo:

Tovuti ya Mamlaka ya Udhibiti wa Utawala

Magazeti ya Al-Ahram


Mratibu wa lugha ya kiswahili/ Tasneem Hamdy